Kwekersrecht

Het kwekersrecht beschermt nieuwe plantenrassen. Kwekersrecht wordt toegekend aan een ras en niet aan een soort. Dus bijvoorbeeld: appels zijn een soort en Jonagold is een ras. Icoon van een groeiende plant

Kwekersrecht ontstaat als een ras onderscheidbaar, homogeen, bestendig en nieuw is. Bovendien moet het ras een naam hebben.

Wat houdt het in?

Kwekersrecht geeft de eigenaar het alleenrecht om een nieuw plantenras te telen en te verhandelen. Ook kan de eigenaar het ras conditioneren voor vermeerdering, uitvoeren, invoeren of opslaan voor een van deze doelen. In België moet je jaarlijks een bedrag betalen om het kwekersrecht in stand te houden. In Nederland is dit niet het geval.

De eigenaar van een plantenras kan ook onder bepaalde omstandigheden om de doorhaling verzoeken van een ingeschreven merk. Daarnaast kan het bestaan van een ouder plantenras voor BOIP ook een reden vormen om een merkaanvraag te weigeren.

Hoe lang is het geldig?

Kwekersrecht is maximaal 25 jaar geldig. In België wordt een uitzondering gemaakt voor wijnstokken, bomen en aardappelen; hiervoor geldt bescherming voor maximaal 30 jaar. In Nederland wordt een uitzondering gemaakt voor wijnstokken, bomen, aardappelen én bolgewassen. Ook hiervoor geldt een bescherming voor maximaal 30 jaar.

Wist je dat...

  • Een rasnaam niet mag lijken op een bestaande merknaam?
  • Zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon het kwekersrecht kan aanvragen?
  • De werkgever de rechthebbende is, als een werknemer in dienstverband een nieuw ras ontwikkelt, tenzij anders bepaald is in de arbeidsovereenkomst?

Is mijn ras onderscheidbaar?

Jouw ras moet duidelijk afwijken van elk ander ras waarvan het bestaan op de datum van indiening van de aanvraag algemeen bekend is.

Is mijn ras homogeen?

Jouw ras is homogeen als de planten van het ras onderling voldoende op elkaar lijken en dezelfde eigenschappen hebben.

Is mijn ras bestendig?

Jouw ras is bestendig als het na opeenvolgende vermeerderingen zijn eigenschappen behoudt.

Is mijn ras nieuw?

Jouw ras is nieuw zolang er - door jouzelf of met jouw toestemming - nog geen teelt- of oogstmateriaal van het ras beschikbaar is gesteld aan derden, met het oog op exploitatie van het ras. Er bestaat wel een gratieperiode variërend van 1  tot 6 jaar. De lengte van de gratieperiode is afhankelijk van het ras waarvoor het kwekersrecht is aangevraagd, waar het kwekersrecht is aangevraagd en waar het ras al werd verkocht.

Hoe ontstaat kwekersrecht?

Kwekersrecht ontstaat door registratie. Zie: Kwekersrecht in de Benelux.

Kwekersrecht in de Benelux

België

Meer informatie over kwekersrecht in België vind je op de website van de FOD Economie, Dienst Intellectuele Eigendom. 

Nederland

Meer informatie over kwekersrecht in Nederland vind je op de website van de Raad voor de Plantenrassen.

Luxemburg

Meer informatie over kwekersrecht in Luxemburg vind je op de website van UPOV.

Wil je advies?

BOIP is een onafhankelijke instantie. Wij mogen je daarom alleen informeren en geen persoonlijk advies geven. Een externe IE-professional kan je adviseren over de beste bescherming van je kwekersrechten.

Was deze informatie behulpzaam? Nee
Wat kunnen we verbeteren volgens jou?
Was deze informatie behulpzaam? Ja
Bedankt! Wil je laten weten wat je goed vond of wat er nog beter kan?

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer