Kwekersrecht

Het kwekersrecht beschermt nieuwe plantenrassen. Kwekersrecht wordt toegekend aan een ras en niet aan een soort. Dus bijvoorbeeld: appels zijn een soort en Jonagold is een ras. Kwekersrecht

Kwekersrecht ontstaat als een ras onderscheidbaar, homogeen, bestendig en nieuw is. Bovendien moet het ras een naam hebben.

Wat houdt het in?

Kwekersrecht geeft de eigenaar het alleenrecht om een nieuw plantenras te telen en te verhandelen. Ook kan de eigenaar het ras conditioneren voor vermeerdering, uitvoeren, invoeren of opslaan voor een van deze doelen. In België moet u jaarlijks een bedrag betalen om het kwekersrecht in stand te houden. In Nederland is dit niet het geval.

De eigenaar van een plantenras kan ook onder bepaalde omstandigheden om de doorhaling verzoeken van een ingeschreven merk. Daarnaast kan het bestaan van een ouder plantenras voor BOIP ook een reden vormen om een merkaanvraag te weigeren.

Hoe lang is het geldig?

Kwekersrecht is maximaal 25 jaar geldig. In België wordt een uitzondering gemaakt voor wijnstokken, bomen en aardappelen; hiervoor geldt bescherming voor maximaal 30 jaar. In Nederland wordt een uitzondering gemaakt voor wijnstokken, bomen, aardappelen én bolgewassen. Ook hiervoor geldt een bescherming voor maximaal 30 jaar.

Wilt u advies?

BOIP is een onafhankelijke instantie. Wij mogen u daarom alleen informeren en geen persoonlijk advies geven. Een externe IE-professional kan u adviseren over de beste bescherming van uw kwekersrechten.

Wist u dat?

  • Een rasnaam niet mag lijken op een bestaande merknaam?
  • Zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon het kwekersrecht kan aanvragen?
  • De werkgever de rechthebbende is, als een werknemer in dienstverband een nieuw ras ontwikkelt, tenzij anders bepaald is in de arbeidsovereenkomst?

Is mijn ras onderscheidbaar?

Uw ras moet duidelijk afwijken van elk ander ras waarvan het bestaan op de datum van indiening van de aanvraag algemeen bekend is.

Is mijn ras homogeen?

Uw ras is homogeen als de planten van het ras onderling voldoende op elkaar lijken en dezelfde eigenschappen hebben.

Is mijn ras bestendig?

Uw ras is bestendig als het na opeenvolgende vermeerderingen zijn eigenschappen behoudt.

Is mijn ras nieuw?

Uw ras is nieuw zolang er - door uzelf of met uw toestemming - nog geen teelt- of oogstmateriaal van het ras beschikbaar is gesteld aan derden, met het oog op exploitatie van het ras. Er bestaat wel een gratieperiode variërend van een tot zes jaar. De lengte van de gratieperiode is  afhankelijk van het ras waarvoor het kwekersrecht is aangevraagd, waar het kwekersrecht is aangevraagd en waar het ras al werd verkocht.

Hoe ontstaat kwekersrecht?

Kwekersrecht ontstaat door registratie

Kwekersrecht in de Benelux

België

Meer informatie over kwekersrecht in België vindt u op de website van de FOD Economie, Dienst Intellectuele Eigendom. 

Nederland

Meer informatie over kwekersrecht in Nederland vindt u op de website van de Raad voor de Plantenrassen.

Luxemburg

Meer informatie over kwekersrecht in Luxemburg vindt u op de website van UPOV.

Technisch onderhoud maandag 25 oktober

Lees meer