Handelsnaamrecht

Een handelsnaam is de naam waaronder uw onderneming handel drijft. De handelsnaam is vaak gelijk aan de naam zoals die in de oprichtingsakte van uw bedrijf staat, maar kan er ook van verschillen. Het is mogelijk dat een onderneming andere handelsnamen gebruikt voor verschillende bedrijfsactiviteiten. 

Op het moment dat u een bedrijf heeft, moet u een handelsnaam kiezen. Deze naam mag beschrijvend zijn, zolang er maar geen verwarring ontstaat. Wilt u bescherming voor uw handelsnaam, dan moet u die aantoonbaar gebruiken, bijvoorbeeld op uw briefpapier of op uw website. Uw (potentiële) klanten moeten u onder die naam kennen. Het is niet verplicht om de naam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (NL), de Chambre de Commerce (LU) of de Kruispuntbank van Ondernemingen (BE) in te schrijven. Maar het is wel verstandig, dat iemand die een handelsnaam wil gaan gebruiken eerst uitzoekt of de handelsnaam al bestaat. Handelsnaam

Een handelsnaam mag niet verwarrend of misleidend zijn en mag niet in strijd zijn met bestaande handelsnamen of merken. 

Wat houdt het in?

Als u een handelsnaam heeft, mag een ander in dezelfde branche niet dezelfde of sterk gelijkende naam gebruiken, als er door dit gebruik verwarring kan ontstaan. Dit kan er immers toe leiden dat potentiële klanten uw naam en die van uw concurrent niet goed uit elkaar kunnen houden. En dan misschien zaken doen met de concurrent, terwijl zij denken iets bij u te kopen. 

Het is anders als beide bedrijven in een andere branche of in een ander geografisch gebied actief zijn. De kans op verwarring is dan kleiner, ook al zijn de namen hetzelfde of lijken ze erg op elkaar.

Heeft u een website en biedt u uw diensten in theorie in het hele land aan, dan betekent dit niet automatisch dat u ook landelijke bescherming voor uw handelsnaam heeft. Als uw klanten voornamelijk uit de regio komen waar uw bedrijf is gevestigd, dan is uw handelsnaam in dat gebied beschermd.

Hoe lang geldig?

Een handelsnaam is geldig, zolang deze aantoonbaar wordt gebruikt. Als hij niet meer wordt gebruikt, komt het recht op de handelsnaam te vervallen.

Wilt u advies?

BOIP is een onafhankelijke instantie. Wij mogen u daarom geen persoonlijk advies geven. Een externe IE-professional kan u wel adviseren over de beste bescherming van uw handelsnaam.

Wist u dat?

  • Het inschrijven van een handelsnaam geen bescherming geeft als u niet handelt?
  • Een handelsnaam niet in strijd mag zijn met een bestaande merknaam?
  • U niet de voor- en/of achternaam van een ander persoon als handelsnaam mag gebruiken? Tenzij u het bedrijf van die persoon overneemt.

Geen monopolie

Het handelsnaamrecht geeft geen monopolie op de naam.

Een handelsnaam is bedoeld om de ene onderneming van de andere te onderscheiden en biedt bescherming tegen verwarring in het gebied waar zij actief is. De wet stelt aan handelsnamen ook niet de eis van onderscheidend vermogen, zoals wel het geval is bij merken. 

Een merknaam is bedoeld om producten en diensten te onderscheiden. Een merkrecht biedt bescherming tegen misbruik en namaak, en geeft wél een monopolie op het gebruik van het merk voor bepaalde de producten en diensten. 

Niet verwarrend of misleidend

De handelsnaamwet in Nederland bepaalt dat een handelsnaam niet verwarrend of misleidend mag zijn. De consument mag door de naam niet een ander idee krijgen. Een handelsnaam is misleidend als:

  • de naam een onjuiste indruk wekt over het eigendom. U kunt dus niet een boekenwinkel 'Naima El Bezaz' noemen als zij niet aan de boekenwinkel is verbonden. Dit kan de indruk wekken dat de winkel van Naima zelf is of dat zij toestemming heeft gegeven om haar naam voor de winkel te gebruiken;
  • de naam een onjuiste indruk wekt over de rechtsvorm. U mag uw winkel niet 'Eyewear Specials BV' noemen als het eigenlijk een eenmanszaak is;
  • de naam een onjuiste indruk wekt over wat het bedrijf doet. U mag bijvoorbeeld niet zeggen dat u een dierenspeciaalzaak heeft, als u fietsen verkoopt.

In België en Luxemburg is er geen specifieke handelsnaamwetgeving. 

Niet in strijd met bestaande handelsnamen of merken

Gebruik geen geregistreerd(e) merk(naam) van een ander als handelsnaam. Dit kan verwarring veroorzaken. 

Houd bij de keuze van uw handelsnaam rekening met anderen die actief zijn binnen hetzelfde geografische gebied. De kans op verwarring met een andere handelsnaam is groter op het moment dat bijvoorbeeld de klank of schrijfwijze lijkt op die ander of als de klantenkringen elkaar overlappen.

Handelsnamen in de Beneluxlanden

België

Meer informatie over handelsnamen in België vindt u op de website van de FOD Economie, Dienst Intellectuele Eigendom.

Nederland

Meer informatie over handelsnamen in Nederland vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

Luxemburg

Meer informatie over handelsnamen in Luxemburg vindt u op de website van le Registre de Commerce et des Sociétés.

Technisch onderhoud maandag 25 oktober

Lees meer