Depotvereisten merkregistratie

De wet stelt vereisten aan het aanvragen van een merkregistratie. Na ontvangst van je aanvraag controleren wij of deze vereisten duidelijk in de aanvraag zijn vermeld:

 1. naam en adres van de deposant; als deposant een onderneming is moet ook de rechtsvorm worden vermeld;
 2. indien beroep wordt gedaan op een gemachtigde: naam en adres van de gemachtigde;
 3. het merk;
 4. de producten en diensten, waarvoor het merk is bestemd, omschreven en ingedeeld in klassen;
 5. de aanduiding van het type merk (zoals een woordmerk, een beeldmerk, een gecombineerd woord-beeldmerk, een vormmerk);
 6. indien het een kleurmerk betreft (een merk dat uitsluitend bestaat uit één kleur of een combinatie van kleuren): de vermelding van de kleuren en de overeenkomende kleurcodes;
 7. indien je voorrang inroept op basis van een eerder depot in het buitenland: de gegevens hiervan zijn vermeld in je aanvraag en een bewijs hiervan is bijgevoegd;
 8. indien je onderscheidende elementen wenst op te nemen: een duidelijke omschrijving hiervan in je aanvraag (het gaat hier om een element dat niet direct zichtbaar is op een afbeelding, zoals delen die transparant zijn);
 9. de handtekening van de deposant of zijn gemachtigde.

Depotdatum

Voor het vaststellen van een depotdatum zijn bepalend:

 • de punten 1, 3, 4 en 5 uit bovenstaand lijstje;
 • de kosten voor je merkaanvraag moeten zijn betaald;
 • indien het gaat om een collectief merk: een reglement op het gebruik en het toezicht van het merk moet zijn bijgevoegd.
Was deze informatie behulpzaam? Nee
Wat kunnen we verbeteren volgens jou?
Was deze informatie behulpzaam? Ja
Bedankt! Wil je laten weten wat je goed vond of wat er nog beter kan?

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer