Depotvereisten merkregistratie

De wet stelt vereisten aan het aanvragen van een merkregistratie. Na ontvangst van je aanvraag controleren wij of deze vereisten duidelijk in de aanvraag zijn vermeld:

 1. naam en adres van de deposant; als deposant een onderneming is moet ook de rechtsvorm worden vermeld;
 2. indien beroep wordt gedaan op een gemachtigde: naam en adres van de gemachtigde;
 3. het merk;
 4. de producten en diensten, waarvoor het merk is bestemd, omschreven en ingedeeld in klassen;
 5. de aanduiding van het type merk (zoals een woordmerk, een beeldmerk, een gecombineerd woord-beeldmerk, een vormmerk);
 6. indien het een kleurmerk betreft (een merk dat uitsluitend bestaat uit één kleur of een combinatie van kleuren): de vermelding van de kleuren en de overeenkomende kleurcodes;
 7. indien je voorrang inroept op basis van een eerder depot in het buitenland: de gegevens hiervan zijn vermeld in je aanvraag en een bewijs hiervan is bijgevoegd;
 8. indien je onderscheidende elementen wenst op te nemen: een duidelijke omschrijving hiervan in je aanvraag (het gaat hier om een element dat niet direct zichtbaar is op een afbeelding, zoals delen die transparant zijn);
 9. de handtekening van de deposant of zijn gemachtigde.

Depotdatum

Voor het vaststellen van een depotdatum zijn bepalend:

 • de punten 1, 3, 4 en 5 uit bovenstaand lijstje;
 • de kosten voor je merkaanvraag moeten zijn betaald;
 • indien het gaat om een collectief merk: een reglement op het gebruik en het toezicht van het merk moet zijn bijgevoegd.

Formulier aan het laden...

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.