Toestand in Oekraïne

Hoewel de officiële opdracht van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom, zoals bepaald in het BVIE, beperkt is tot taken die verband houden met intellectuele eigendom, moeten ook wij stilstaan bij de huidige geopolitieke situatie. BOIP benadrukt zijn volle solidariteit en medeleven met het Oekraïense volk en gehechtheid aan de rechtsstaat. 

De situatie is niet zonder gevolgen voor de goede uitvoering van de opdracht van BOIP en voor de goede werking van het stelsel van intellectuele eigendom. In dit verband wenst BOIP twee zaken te verduidelijken. 

Ten eerste, aangezien het huidige gewapende conflict in Oekraïne een situatie van overmacht vormt voor gebruikers die in Oekraïne wonen of verblijven, hebben wij besloten dat we zo soepel mogelijk zullen zijn bij het vaststellen en toepassen van officiële termijnen voor verzoeken en procedures bij BOIP waarbij dergelijke partijen betrokken zijn. 

Ten tweede verwachten wij dat gebruikers hun voor ons register bestemde adresgegevens zodanig vermelden dat deze de internationaal erkende grenzen van Oekraïne weerspiegelen.

BOIP volgt de situatie op de voet en zal u op de hoogte houden van alle nieuwe ontwikkelingen. 

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer