Belangrijke veranderingen Benelux merkenrecht per 1 maart

Per 1 maart 2019 verandert de wetgeving op het gebied van merken in de Benelux. Een belangrijk doel van de wijzigingen betreft de modernisering en vereenvoudiging van het merkenrecht.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Voorheen vereiste de wet dat merken grafisch moesten kunnen worden weergegeven. Deze vereiste vervalt vanaf 1 maart. Voortaan kunnen merken  ook anders dan grafisch weergegeven worden. Klankmerken kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven met een MP3-bestand of multi-mediamerken met een MP4-bestand.
  • De gronden om een merk te weigeren worden uitgebreid. Ook kunt u als houder van een ouder merk of ouder recht kiezen uit meer gronden om bezwaar te maken tegen de inschrijving van een later merk. Verder worden de gronden om de doorhaling van een merk te vragen uitgebreid.
  • Nog één van de veranderingen betreft het collectief merk. Dit wordt per 1 maart vervangen door twee varianten: het nieuwe collectieve merk (dit verschilt van het collectieve merk zoals dit bestond vóór 1 maart) en het certificeringsmerk. Als u houder bent van een collectief merk, moet u per 1 maart een keuze maken voor één van beide nieuwe varianten.

Versterking rechten merkhouders

Naast de hierboven genoemde wijzigingen worden de rechten van de merkhouder op verschillende punten versterkt. Tegelijkertijd geldt ook dat de beperkingen op en verweermiddelen tegen merkrechten worden uitgebreid.

Zo worden aan de ene kant de mogelijkheden om op te treden tegen gebruik van een merk in vergelijkende reclame, tegen voorbereidende handelingen bij dreigende inbreuk en tegen namaakgoederen in transit vastgelegd.

Aan de andere kant worden de mogelijkheden voor de verweerder om bewijs van instandhoudend gebruik te vragen uitgebreid, worden de voorwaarden voor verwijzend merkgebruik aangescherpt en is optreden door de merkhouder voortaan niet alleen uitgesloten tegen gebruik van beschrijvende tekens, maar ook tegen gebruik van (anderszins) niet-onderscheidende tekens.

Nog vragen?

Uiteraard zullen wij nog nadere informatie verstrekken over de praktische gevolgen die de wijzigingen voor merkhouders hebben. Heeft u nog vragen over de aankomende wijzigingen, neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Meer weten over intellectuele eigendom? Ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief voor ondernemers. Meld je nu aan!

Abonneer

Volg ons op LinkedIn

Tips en inspiratie voor ondernemers.

Ontvang nu een deel van de aanvraagkosten retour.

Lees meer