FAQ

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Algemeen

Hoe kan ik contact opnemen met BOIP?

Wij beantwoorden graag uw vragen. U kunt zowel telefonisch als via e-mail contact met ons opnemen. Ons Informatiecentrum is bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur. Wanneer u uw merkregistratie online aanvraagt, kunnen wij u ook via de chat helpen.  

Hoe open ik een lopende rekening?

U kunt als volgt een lopende rekening openen:

 • Stuur ons een brief met uw naam- en adresgegevens;
 • Maak minimaal 1.000 euro over op onze bankrekening o.v.v. 'openen lopende rekening'.

U ontvangt van ons een brief met het lopende rekeningnummer.

Waarom moet ik inloggen om diensten bij BOIP te kunnen afnemen?

Om de veiligheid van uw gegevens en registraties te kunnen garanderen, zorgen wij voor een goed beveiligde digitale omgeving: My BOIP. Hierin kunt u eenvoudig al uw gegevens en registraties beheren. Let op: geef nooit uw gebruikersnaam en wachtwoord door aan derden! Als u problemen ondervindt met inloggen of het gebruik van My BOIP, neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Zijn mijn gegevens bij BOIP goed beschermd?

ISO logoDe bescherming van uw gegevens is voor ons van essentieel belang. Daarom hebben wij op zowel technisch als organisatorisch gebied op uitgebreide schaal maatregelen getroffen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de door ons beheerde gegevens te waarborgen.

BOIP beschikt over het ISO 27001 certificaat informatiebeveiliging, dé internationale standaard op dit gebied. Bovendien worden er periodiek security audits en penetratietesten uitgevoerd door externe en gerenommeerde beveiligingsbedrijven. De resultaten van deze audits wijzen keer op keer uit dat wij onze informatiebeveiliging uitstekend op orde hebben.

Uit veiligheidsoverwegingen verstrekken wij geen nadere details over de beveiliging van onze diensten.

Merken

Ik heb mijn merk geregistreerd. Kan ik nu het R-teken gebruiken?

Als uw merk geregistreerd is, kunt u de registratie van uw merk promoten door het ®teken te gebruiken. Die professionele uitstraling wekt het vertrouwen van uw klanten. Er is echter geen wet die verbiedt dat niet-geregistreerde merken ook het ®teken gebruiken. Dat er een ®teken bij een merk staat, betekent dus niet altijd dat het ook daadwerkelijk geregistreerd is. Of een merk geregistreerd is, kunt u controleren in het Benelux Merkenregister, de officiële publicatieplaats voor geregistreerde merken.

Kan ik een patent krijgen op mijn naam?

Nee, dit kan niet. Een patent (ook: octrooi) wordt alleen verstrekt voor technische vindingen. Een naam, bijvoorbeeld van uw bedrijf, een product of dienst, kunt u beschermen via het merkrecht. Dit is iets anders dan het patent- of octrooirecht. Om uw naam (als merk) te beschermen, kunt u een merkregistratie aanvragen. Meer over merken

Krijg ik een factuur?

Wij sturen geen facturen. Na indiening van uw merkaanvraag krijgt u per mail een bevestiging. De PDF in bijlage is ook bestemd voor uw financiële administratie en bevat een overzicht van de verschuldigde rechten.

Waarom is het Benelux Merkenregister openbaar?

Het Benelux Merkenregister is openbaar omdat iedereen moet kunnen controleren: 

 1. of een identiek of sterk gelijkend merk al bestaat alvorens een merkaanvraag in te dienen; 
 2. of ná uw registratie een identiek of sterk gelijkend merk is aangevraagd voor dezelfde of soortgelijke producten en/of diensten.

U kunt in het Merkenregister ook de termijn vinden waarbinnen een oppositie (bezwaar) kan worden ingediend (altijd binnen twee maanden na de publicatiedatum).

Modellen

Afbeeldingen van het model, waar moet ik op letten?

Het is belangrijk dat alle te beschermen kenmerken duidelijk zichtbaar zijn op de afbeeldingen.

U kunt verschillende aanzichten van één model toevoegen. Bijvoorbeeld: een perspectiefaanzicht en een algemeen aanzicht en een bovenaanzicht.

Overige aandachtspunten:

 • per aanzicht één afbeelding;
 • neutrale achtergrond (het model moet goed zichtbaar zijn);
 • toelichtingen door middel van teksten, legenda of technische maatcijfers zijn niet toegestaan;
 • visuele disclaimers bij een tekening: geef delen die geen onderdeel uitmaken van het model in stippellijnen weer;
 • visuele disclaimers bij een foto: vervaag elementen op de foto die geen onderdeel uitmaken van het model;
 • bestandsformaat: JPG, 200 tot 300 dpi, afdrukformaat tussen 1,5 en 8 cm, niet groter dan 2 MB.

Voorbeeld van een afbeelding die niet correct is:

Voorbeeld geen model
Als tekst in de afbeelding mag alleen worden opgenomen om welk aangezicht het gaat (bijvoorbeeld: voor-, zij- of achteraanzicht). Andere tekst in de afbeelding, zoals de aanduiding van materialen en maten in bovenstaand voorbeeld, is niet toegestaan.
Kan ik meerdere modellen tegelijkertijd indienen?

Ja, dat kan. In één aanvraag kunt u meerdere modellen/tekeningen opnemen. Kijk hier voor de actuele tarieven. In de applicatie krijgt u na het uploaden van de afbeelding de mogelijkheid om nog een model toe te voegen. Klik hiervoor op de button ‘+ Voeg model toe’.  

Mijn model mag nog niet openbaar gemaakt worden, kan dat?

Iedere modelaanvraag is geheim tot het moment van publicatie, en dat is: registratie in het online Modellenregister. Wilt u een langere periode van geheimhouding? Vraag dan TIJDENS de indiening van uw modelaanvraag om een opschorting van de publicatie. U kunt voor een periode van maximaal een jaar uitstel van publicatie vragen. Deze periode geldt vanaf de depotdatum of de datum van voorrang.
De opschorting geldt voor alle modellen en afbeeldingen in de aanvraag. U kunt op elk moment vragen om een beëindiging van de termijn van opschorting.
 

Waarom is het Benelux Modellenregister openbaar?

Het Benelux Modellenregister is openbaar omdat iedereen moet kunnen controleren:

 1. of een bepaald model al bestaat voordat een modelaanvraag wordt ingediend;
 2. of er wellicht conflicterende modelregistraties zijn ingeschreven.

Het Register bevat geen lopende aanvragen (modeldepots) en niet-gepubliceerde registraties.

Ideeën

Houdt BOIP mijn i-DEPOT geheim?

Ja, wij houden uw i-DEPOT altijd geheim. U kunt zelf de keuze maken om een i-DEPOT geheel of gedeeltelijk openbaar te maken. Pas op het moment dat u zelf uw i-DEPOT openbaar maakt op i-D Space, is de informatie die u openbaar heeft gemaakt voor iedereen toegankelijk.

Ik wil een i-DEPOT indienen, maar kan geen bijlage uploaden. Wat nu?

Dit kan twee oorzaken hebben:

 1. Verkeerd bestandsformaat. Controleer of uw bestand één van de volgende formaten heeft: pdf, jpg, jpeg, png, txt, doc, docx, doc, tif, tiff, xlsx, xls, pptx, ppt, png, gif, bmp, mov, mp3, mp4, m4v, avi, wmv, mpg, psd, wav, m4a, wma, aac en zip;
 2. Het aantal MB overschreden. Controleer de maximum grootte van de bestanden die u wilt uploaden. U kunt één of meerdere bestanden toevoegen tot een maximum van 100 MB.

Lukt het nog steeds niet om bestanden toe te voegen, neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Is mijn idee of bedrijfsgeheim in een i-DEPOT echt veilig?

ISO logoJa, uw idee of bedrijfsgeheim is absoluut veilig in het i-DEPOT van BOIP. De bescherming van uw gegevens is voor ons van essentieel belang. Daarom hebben wij op zowel technisch als organisatorisch gebied passende maatregelen getroffen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van het i-DEPOT te waarborgen.

BOIP beschikt over het ISO 27001 certificaat informatiebeveiliging, dé internationale standaard op dit gebied.

Bovendien worden er op regelmatige basis security audits en penetratietests uitgevoerd. De resultaten van deze audits wijzen keer op keer uit dat wij onze informatiebeveiliging goed op orde hebben. Meer informatie

Bij het aanmaken van het i-DEPOT bewijs worden uw gegevens veilig gesteld. Voor de signering van het elektronische i-DEPOT bewijs wordt gebruik gemaakt van de diensten van een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten (“Qualified Trust Service Provider”) overeenkomstig de EU-Verordening Nr. 910/2014 “betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt” (eIDAS). Bij het voorzien van de datumstempel en de handtekening wordt de inhoud van het i-DEPOT niet verzonden, maar blijft dit bij BOIP in een beveiligde (versleutelde) omgeving staan. Het eindresultaat is een digitaal certificaat dat garandeert dat het i-DEPOT sinds indiening ongewijzigd is gebleven en is voorzien van een betrouwbaar datumstempel.

De gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten (“Qualified Trust Service Provider”) waarmee BOIP samenwerkt is QuoVadis. QuoVadis onderhoudt een reeks van onafhankelijke audits en accreditaties, inclusief de certificering als een gekwalificeerde CSP onder de ETSI standaarden en ISO/IEC 27001. Een overzicht van deze accreditaties en certificeringen kan gevonden worden op de website van QuoVadis.

Dus welke inhoud u ook in een i-DEPOT stopt, of het nu een idee is, een concept of een bedrijfsgeheim, u kunt erop vertrouwen dat BOIP deze geheime gegevens uitstekend beveiligt.

Kan ik een i-DEPOT ook op papier indienen?

Dat kan. De i-DEPOT envelop kunt u gebruiken als u het concept of idee niet in een elektronisch formaat wilt vastleggen, of als u niet elektronisch wilt of kunt betalen. Wij sturen u de i-DEPOT envelop toe na ontvangst van het bestelformulier en uw betaling.

De i-DEPOT envelop bestaat uit twee delen. In elk van beide delen stopt u een identiek document waarin uw creatie zo helder mogelijk omschreven of afgebeeld is. U stuurt de beide envelopdelen terug naar BOIP. Bij ontvangst wordt uw i-DEPOT envelop door BOIP gedagtekend. Eén deel ontvangt u retour, het tweede deel wordt ongeopend in ons archief bewaard. U kunt dit tweede deel bij BOIP opvragen als bewijsmiddel bijvoorbeeld in geval van een conflict. Dit kunt u slechts éénmaal doen.

Download Bestelformulier i-DEPOT envelop

Kan ik met het i-DEPOT anderen verbieden mijn idee te gebruiken?

Nee, dat kan niet. Het i-DEPOT geeft u geen monopolie, zoals bijvoorbeeld het merkrecht wél doet. Het i-DEPOT is een bewijsmiddel (PDF met datumstempel), waarmee u kunt aantonen op welk moment uw creatie bestond. Dit kan handig zijn in geval van een conflict, waarbij u wilt bewijzen dat uw creatie er eerder was.

Waar is mijn i-DEPOT geldig?

Het i-DEPOT als bewijsmiddel heeft geen territoriale beperking. Dit betekent dat u in principe het i-DEPOT overal ter wereld als bewijsmateriaal kunt aanvoeren. De rechter in het betreffende land beslist of hij het zal toelaten in de procedure. In Europa zal de rechter het i-DEPOT altijd als bewijs accepteren.

Registreren en onderhouden

Hoe kan ik betalen?

Als u uw merk- of modelregistratie online aanvraagt, kunt u direct betalen via:

 • iDEAL
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Bancontact
 • Sofort
 • CBC Online
 • Belfius Netbanking
 • ING Homepay
 • KBC Online
 • Giropay
Hoe kan ik mijn merk met spoed inschrijven?

U kunt dit aangeven tijdens het aanvragen van uw merkregistratie (stap 3 in de applicatie). Het aanvragen van een spoedinschrijving kan helpen als bijvoorbeeld conflicten aan een rechter moeten worden voorgelegd. Ook tijdens de aanvraagprocedure kunt u op ieder moment uw aanvraag omzetten in een spoedinschrijving. Let op: voor een spoedinschrijving rekenen wij extra kosten.
Na controle van de formele vereisten schrijven wij uw merk onmiddellijk in. Houd er wel rekening mee dat een weigering of oppositie tot gevolg kan hebben dat uw inschrijving wordt doorgehaald.
Meer over spoedinschrijving  
 

Hoe lang duurt het voordat mijn merk is geregistreerd?

Gemiddeld duurt de procedure voor het aanvragen en registreren van een merk drie maanden. Nadat de oppositietermijn van twee maanden is verstreken, duurt het ongeveer 14 dagen voordat uw merk de status 'Ingeschreven' krijgt in het BOIP Merkenregister.

Hoe werkt het online aanvragen van een merk- of modelregistratie?

Om uw registratie aan te vragen, moet u inloggen via My BOIP. Daar kunt u uw registratie in vijf stappen aanvragen.  In de applicatie vindt u een instructiefilmpje dat meer uitleg geeft over elke stap. U kunt direct online betalen via onder andere iDEAL, Visa, Mastercard of Bancontact. Na afronding van de aanvraag ontvangt u via e-mail een ontvangstbevestiging (PDF) van uw aanvraag. 

Naar My BOIP

Ik heb een bericht ontvangen waarin staat dat er oppositie is ingesteld tegen mijn merk. Wat moet ik nu doen?

Dit betekent dat er een merkconflict is ontstaan. De oppositieprocedure is een juridisch proces. Het is belangrijk dit proces zorgvuldig en correct te doorlopen. Het is verstandig om een IE-professional in te schakelen om u hierin bij te staan.

Alle correspondentie over de procedure verloopt via de My BOIP Berichtenbox. Heeft u nog geen My BOIP-account? Dan ontvangt u een brief op het in het register vermelde adres.

Ik heb een factuur ontvangen die waarschijnlijk niet van BOIP is. Wat moet ik doen?

Onze registers zijn openbaar. Hierdoor kunnen aanbieders van diverse diensten u rechtstreeks benaderen. Een aantal aanbieders van diensten houdt er minder wenselijke praktijken op na. Deze, veelal buiten de Benelux gevestigde, bedrijven bieden u aan om uw merk of model tegen een aanzienlijk bedrag op te nemen in een onduidelijk 'internationaal register'. Zulke registers zijn niet officieel en dergelijke publicaties leiden in geen geval tot een modellen- of merkenrecht. Twijfelt u aan de echtheid van een factuur? Neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Meer informatie

Is een akte van overdracht, pand of licentie openbaar?

Van een overdracht wordt een aantekening gemaakt in het register. De bijbehorende akte van overdracht, of andere overgang kan door iedereen bij BOIP worden opgevraagd om in te zien. Vaak wordt daarom een uittreksel van de akte ingediend bij BOIP, waaruit wel de overgang blijkt, maar bepaalde vertrouwelijke informatie niet. Ook kan bepaalde informatie onzichtbaar worden gemaakt. Dit maakt niets uit, zolang de akte maar aantoont dat het recht werd overgedragen en dat partijen hier overeenstemming over hebben. Dit is ook van toepassing op licenties en pandrechten.

Kan ik mijn merk wijzigen?

Nee. Het merk zelf kan nooit gewijzigd worden. Als er iets wijzigt aan uw merk, bijvoorbeeld wanneer u uw logo aanpast, moet u een nieuwe merkregistratie aanvragen.

Kan ik mijn model wijzigen?

Nee. Het model zelf kan nooit gewijzigd worden. Als er iets wijzigt aan uw model, moet u een nieuwe modelregistratie aanvragen.

Krijg ik een factuur?

Wij sturen geen facturen. Na indiening van uw merkaanvraag krijgt u per mail een bevestiging. De PDF in de bijlage is ook bestemd voor uw financiële administratie en bevat een overzicht van de verschuldigde rechten. Heeft u een modelaanvraag ingediend? Dan toont de PDF die u aan het einde van de aanvraag kunt downloaden een kostenoverzicht, bedoeld voor uw eigen financiële administratie.

Onze tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Mijn merk staat al in het Merkenregister. Wat moet ik nu doen?

Als uw merk al voorkomt in het Merkenregister, controleert u dan of de producten en diensten waarvoor het merk is geregistreerd overeenkomen met de producten en diensten waarvoor u uw merk gebruikt of wilt gebruiken. Is dit het geval, dan bestaat de kans dat u met uw merk inbreuk pleegt op het merkrecht van een andere partij. Om een conflict te voorkomen, kunt u het beste zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van uw merk voor de betreffende producten en diensten. U kunt het beste een nieuw merk bedenken, waarmee u niet in het vaarwater van andere partijen komt.

Als de producten en diensten waarvoor u uw merkregistratie wilt aanvragen niet overeenkomen met het gelijkende merk dat u in het register hebt gevonden, dan kunt u uw merkregistratie gewoon aanvragen. Voorbeeld: de merken Ajax schoonmaakmiddel en Ajax brandblussers kunnen gewoon naast elkaar bestaan, omdat de producten waarvoor deze merken zijn geregistreerd niet met elkaar overeenkomen.

Twijfelt u of u uw merk kunt registreren? Win dan advies in bij een externe IE-professional.

Merkregistratie buiten Benelux

Ik heb een ‘irregularity notice’ van WIPO ontvangen. Wat moet ik doen?

Na BOIP controleert ook WIPO of uw aanvraag in orde is. Een ‘irregularity notice’ betekent dat WIPO nog een vraag heeft over uw aanvraag. U kunt via My BOIP (klik op 'Internationaal merk registreren') antwoorden op de ‘irregularity notice’ van WIPO. BOIP beoordeelt uw antwoord en verzorgt vervolgens de verzending naar WIPO. De actuele status kunt u volgen via My BOIP.

Heeft u een 'irregularity notice' van vóór 13 januari 2020? Stuur uw antwoord dan per post naar BOIP of via ons contactformulier. Wij zorgen ervoor dat uw antwoord bij WIPO terechtkomt.

Wat kost een internationale uitbreiding van mijn merkregistratie?

Een internationale uitbreiding van uw merkregistratie is afhankelijk van een aantal factoren. Denk aan het aantal klassen, de landen waarnaar u uitbreidt en of het merk in kleur is. U kunt zelf de kosten berekenen met de WIPO fee calculator. WIPO (World Intellectual Property Organization) is de officiële instantie die het internationale merkenregister beheert. Deze organisatie is gevestigd in Zwitserland, daarom worden de kosten in de calculator weergegeven in Zwitserse francs.

Modelregistratie buiten Benelux

My BOIP

Het wachtwoord dat ik opgeef, is niet correct. Wat nu?

Controleer of uw wachtwoord aan alle veiligheidseisen voldoet:

 • Het wachtwoord bestaat uit minimaal 8 karakters;
 • Het wachtwoord bevat minimaal 1 van deze karakters: kleine letter, hoofdletter en/of cijfer;
 • Het wachtwoord bevat niet uw gebruikersnaam.
Hoe werkt My BOIP?

My BOIP is de persoonlijke en beveiligde online omgeving, waarin u eenvoudig al uw registraties en i-DEPOTs kunt aanvragen en beheren.  Als u een account aanmaakt, kunt u kiezen uit drie soorten:

 • een persoonlijk (privé) account,
 • een account voor een eenmanszaak
 • een bedrijfsaccount.

Voor welk soort account moet ik kiezen?

De keuze voor het soort account bepaalt welke gegevens worden vermeld op de door u bij ons ingediende aanvragen. U kunt slechts één keer een keuze maken. Wilt u in een later stadium uw IE-rechten niet meer op uw eigen naam, maar op uw bedrijfsnaam of andersom, dan kunt u deze overdragen. U moet dan wel een nieuw account aanmaken voor het bedrijf of de persoon waarnaar u ze overdraagt.

Is uw bedrijf een eenmanszaak?

Dan moet u dit aangeven bij het aanmaken van uw account, omdat de omschrijving van de naam van een eenmanszaak volgens de wet op een specifieke manier moet gebeuren, namelijk Frida Bloemendaal, handelende onder de naam (h.o.d.n.) Flower specials.
Vraagt u registraties voor andere aan?

In een van de volgende stappen bij het aanvragen van de account kunt u aangeven of u het account gaat gebruiken om registraties aan te vragen voor uzelf of voor andere personen of bedrijven (als juridisch tussenpersoon). Vraagt u registraties aan voor andere personen of bedrijven, dan gaan wij er vanuit dat u een juridisch tussenpersoon bent die de intellectuele eigendomsrechten van verschillende klanten beheert. Uw gegevens worden dan ook vermeld in de openbare gegevens in het register en op de inschrijf- en i-DEPOT bewijzen. U bent in dat geval ook ons eerste aanspreekpunt voor alle correspondentie.

Bent u eigenaar van verschillende bedrijven? Dan bent u in principe geen juridisch tussenpersoon. In dat geval vraagt u voor ieder bedrijf een andere account aan.

Mijn e-mailadres is gewijzigd. Wat moet ik doen?

Zorg dat u zelf de nieuwe e-mailgegevens in uw account heeft gewijzigd, voordat u geen toegang meer heeft tot uw oude mailadres. Doet u dit niet, dan heeft u geen toegang meer tot uw account. De toegang kan niet hersteld worden. Wij raden u aan altijd een alternatief e-mailadres in te voeren.

Waarom kan ik een bepaalde dienst niet afnemen?

Als uw account meer gebruikers heeft, dan kan het zijn dat de beheerder ervan verschillende rechten heeft toegekend aan verschillende gebruikers. Om toegang te krijgen tot de dienst die u wilt afnemen, moet u contact opnemen met de beheerder van de account binnen uw organisatie.

Waarom moet ik inloggen om diensten bij BOIP te kunnen afnemen?

Om de veiligheid van uw gegevens en registraties te kunnen garanderen, zorgen wij voor een goed beveiligde digitale omgeving: My BOIP. Hierin kunt u eenvoudig al uw gegevens en registraties beheren. Let op: geef nooit uw gebruikersnaam en wachtwoord door aan derden! Als u problemen ondervindt met inloggen of het gebruik van My BOIP, neem dan contact op met ons Informatiecentrum.

Wat is My BOIP?

Als u bij BOIP een registratie wilt aanvragen, wijzigingen wilt doorgeven e.d. heeft u een My BOIP-account nodig. My BOIP is uw persoonlijke en beveiligde online omgeving, waarin u eenvoudig al uw registraties en i-DEPOTs kunt aanvragen en beheren. In My BOIP vindt u ook het overzicht van uw eventuele i-DEPOTs. Een My BOIP-account aanvragen is gratis en eenvoudig.